I forkant av utviklingenGeoplan 3D AS er ett av Østlandets ledende oppmålingsbedrifter. Geoplan ble etablert i 1997 og har helt siden starten hatt en jevn vekst på ca 20 - 30 % årlig. Geoplan har som mål å bidra til å effektivisere hvert prosjekt vi er engasjert i, slik at vi ikke blir en kostnad men faktisk en gevinst for prosjektet. Dette gjøres bla. av å ha dyktige fagfolk, riktig utstyr, høyt engasjement og tilfredse medarbeidere.

Geoplan legger stor vekt på at alle medarbeidere i tillegg til landmålingskunnskaper kan mye bygge- og anleggsteknikk, har praktiske evner, er utadvente og serviceinnstilte. Geoplan ligger hele tiden i forkant av utviklingen og har til en hver tid topp moderne utstyr og programvare.

Vi er å finne i Tømmerholsvegen 23 på Kapp i Østre Toten og med avdelingskontor i Brobekkveien 80 Oslo.


                  

                 

 

NYHETER

Nyhet 2014
Vi utfører kontroll, dokumentasjon og mengdeberegning på små og store prosjekter.
Vi har i det siste jobbet blant annet med:

Fellesprosjektet
E6 - Dovrebanen i
Eidsvoll og Stange

Vi deltar på prosjektet der Statens vegvesen og Jernbaneverket i samarbeid bygger firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud/Labbdalen.

E16 mellom
Fønhus bru og Dølveseter

Vi deltar på utbyggingen av E16 mellom Fønhus bru og Dølveseter, prosjektet omfatter ca 6 700 meter nyanlegg, 300 meter gang- og sykkelveg, 1 700 meter sideveger.

Se omtalen på side for:

Kartlegging og beregning

3D PRINT

Vi utfører 3d print av store og små modeller. Ønsker Dere en modell av eksisterende bygg, verktøy, produksjonsmodeller eller andre objekter, kan vi printe en 3d modell i ønsket format. Vi utører også 3d scanning av bygget eller modellen, dersom det ikke finnes en elektroisk 3d modell av objektet.
Ta kontakt med oss for mere info.

3D SCANNING

Når du trenger tegninger med stor nøyaktighet og med høy detaljeringsgrad er 3D laserscanning teknikken for deg. Geoplan er det firmaet som har lengst erfaring med teknikken i Norge.


Nye prosjekt der vi utfører
3D laserscanning og utarbeider 3D modell:
Jordal Amfi 
Karl Johans gate 8
Akersgata 35


Se en
 video om geometrisk kontroll i tunnel etter dagens krav og standard.
http://youtu.be/fRIVLSTC3LY


Se også nettsiden
www.geoplan3d.no 
for 3D Laserscanning